Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Rör inte min syster!

En examensföreställning från StDH:s institution för scenkonst 2015, i samarbete med Paloma Dance Company.

Dansföreställningen som var Linn Perssons examensproduktion, väcker tankar kring exhandel, människovärde, tro och unga kvinnors livssituation i Nepal. Linn studerade Ljusdesign. Paloma dance company består av Victoria Garcia Andersson som studerar Ämneslärarprogrammet på DOCH och Hanna Elo som har studerat på Balettakademien i Umeå.

Vi vill genom konstformerna dans och ljus som konstnärliga uttryck väcka reflektion kring människovärde och utsatthet. Vi vill använda oss av dans som verktyg för att kommunicera och väcka en dialog genom att belysa ämnet. Vi vill skapa ett samspel där vi låter ljuset påverka rörelserna och rörelserna påverka ljuset.

Av och med

Ljus: Linn Persson
Koreografer och dansare: Victoria Garcia Andersson, Hanna Elo
Musik: Emanuel Olsson, Hjalmar Öhrnström

Foto: Stina Nordin

Föreställningen spelade på Scenkonstbiennalen i Malmö 28 maj 2015.


Scenex15

Våren 2015 redovisades sjutton olika produktioner från nio inriktningar inom scenkonst inför publik på StDH och runtom på olika scener i Sverige. Det var teater, performance, dans, musik och föreläsningar. Skaparlust och teman som ligger nära hjärtat, stod i fokus när avgångsklassen 2015 tog klivet ut i livet.

Scenex 2015