Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Perukmakeri – samlade erfarenheter i ett hantverk

Mihra Lindblom och Ylva Hällqvist presenterar sin nya lärobok i hantverket perukmakeri.

Som ett konstnärligt utvecklingsprojekt har Ylva Hällqvist och Mihra Lindblom samlat in och tecknat ner egnas och andras kunskap kring sitt hantverk. Perukmakarens yrke förändras kontinuerligt på grund av ändrade arbetsförhållanden, förfinad teknik, ekonomi och tidsbrist. Resultatet från projektet är en unik och kanske kontroversiell lärobok om perukmakeri på traditionellt sätt, med tydliga illustrationer, ett historiskt perspektiv på såväl material och tillverkning som metoder, och intervjuer med erfarna kollegor i skrået.

Boken presenteras på StDH där Mihra Lindblom är lektor i mask- och perukdesign.

Välkommen på bokpresentation med mingel!