Information
 
DOCH

MOVING WORDS – The permeable stage

Som en del av hennes doktorandprojekt kring utökad koreografi kommer Mette Ingvartsen hålla ett seminarium om möjligheterna för det talade ordet som koreografiskt och performativt material.

Intresserad av den fiktiva, virtuella och immatriella rörelse som språk har en potential att skapa, kommer dagens fokus ligga på hur tal tillåter scenen att bli genomtränglig.
Genomtränglig för tankar, för berättelser, för politik, för social interaktion och möten. Och hur denna genomtränglighet kan användas för att tänka på och förstå koreografi som något som konstant omger oss, både på och utanför scenen.

Dagen kommer att börja med en diskussion mellan Clémentine Deliss och Mette Ingvartsen om föreställningen 69 positions, som visas de två kvällarna innan. Efter samtalet följer presentationer av Mette Edvardsen och Sarah Vanhee, två koreografer som båda arbetar med språk inom sina praktiker.

Program 30 april

75%-seminarium den 30 april, kl 10-17 på MDT.
10-12: Diskussion mellan Mette Ingvartsen och Clémentine Deliss om 69 positions och föreställningen om språk inom koreografi

12-13h: Paus

13-14.30 - Presentation av Mette Edvardsen

14.30-16 - Presentation av Sarah Vanhee

16-17 - Diskussion

Läs mer om Mette Ingvartsens forskningsprojekt

69 positions - 28 och 29 april

Performance den 28 och 29 april, kl 20-22 på MDT

Excess, nakenhet, orgiastisk erotisism, ritualistisk njutning, publikdeltagande och politiskt engagemang är alla uttryck för den sexuella utopi typisk för den motkultur och de experimentiella föreställningar som frodades på 60-talet. Den här guidade turen genom ett arkiv av sexuella föreställningar fungerar som ett filter för Mette Ingvartsen att utforska olösta frågor om sexualitet i dagens praktiker. Genom att göra så förvandlas hennes kropp till ett fält av fysiska experiment, och besynnerliga sexuella varianter formas i relation till den omgivning hon befinner sig i.

69 positions leder besökaren genom ett rum med performances, böcker, filmer, texter och bilder som kommer till liv genom rörelse och tal för att uppleva kopplingen mellan den intima sfären och det publika utrymmet.

Med det här solot börjar den danska koreografen Mette Ingvartsen en ny period av arbeten där hon placerar sexualiteten, relationen mellan kroppslig politik och samhällets strukturer i fokus.