Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Kroppen som instrument – i konstnärliga processer för scen, film och media

Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och rytmik, redovisar sitt konstnärliga utvecklingsarbete. Välkommen att ta del av tankar, frågor och upptäckter om skådespelarens kroppsliga kompetens.

–Jag har i många år arbetat med rörelsegestaltning med inriktning mot skådespelarens kroppsliga arbete i mötet med dramatisk text, både som pedagog och teaterkoreograf. Jag har velat undersöka hur de principer jag har arbetat med - min erfarenhet och mitt praktiska kunnande kring kroppslig kompetens - kan omprövas och vara giltiga även för andra grupper än skådespelare. Min forskningsfråga i detta konstnärliga utvecklingsprojekt lyder:

Kan skådespelarens kroppsliga kompetens ”lånas” och ”översättas” i mötet mellan flera konstnärliga discipliner, inom och utanför scenområdet?

2013–2015 har jag arbetat med projektet Kroppen som instrument – på spaning efter nya kroppsliga kompetenser som huvudsakligen baserats på fältstudier av det tvärdisciplinära magisterprogrammet Körvärk – från Troja till Verdun.

Seminariet kommer att innehålla filmad dokumentation, muntlig presentation och samtal kring några av projektets huvudrubriker som:

  • Kroppslig läsning, research och arkivering
  • Förkroppsligad kunskap
  • Det kollektiva minnet
  • Ensemble - speglingar och växelspel mellan det individuella och det kollektiva

Välkommen att ta del av tankar, frågor och upptäckter!


Läs mer

Aleksandra Czarnecki Plaude

Kroppen som instrument - på spaning efter nya kroppsliga kompetenser

Läs och ladda ner publikationen från projektet

Se filmen från projektet