Information
 
DOCH

Koreografisymposium: Hur blir forskningen publik?

29-30 april hölls ett symposium för inbjudna på DOCH. Temat var koreografiforskning och hur den kan bli publik.

Symposiet vände sig till ett brett urval av aktörer inom dansfältet: nätverk, institutioner, arrangörer, bidragsgivare m.fl. som bjöds in att lyssna på och samtala med en rad aktiva utövare inom konstnärlig forskning i koreografi. Det övergripande diskussionsämnet gällde hur forskning inom koreografi blir publik och hur forskningsämnet koreografi kan utvecklas.

Medverkande i programmet

 • Chrysa Parkinson
 • John-Paul Zaccarini
 • Frederic Gies
 • Cristina Caprioli
 • Marie Fahlin
 • Mårten Spångberg
 • André Lepecki
 • Per Nilsson
 • Björn Säfsten
 • Cecilia Sjöholm
 • Lena Hammergren
 • Carina Reich
 • Susanne Jaresand
 • Kristine Slettevold
 • Cilla Roos
 • Efva Lilja
 • Rasmus Ölme (programansvarig)

Några av de frågor som diskuterades:

 • Hur tar ett immateriellt material form och vilka sorts former kan en forskningsprocess inom koreografi materialisera?
 • Vad händer med begreppen dans, koreografi och föreställning när de flyttar in i en kontext av museum och konsthall?
 • Hur förändras åskådarens sätt att åskåda och vad händer med kontexten som arbetet presenteras i?