Information
 

Kan konst rädda världen? Vad får naturvetenskapen ut av konstnärlig forskning?

"Vad får naturvetenskapen ut av konstnärlig forskning?" är det tredje seminariet i serien "Kan konst rädda världen?" - en öppen seminarieserie där den konstnärliga forskningens roll inom olika fält debatteras.

Det tredje debattseminariet i en planerad serie om fyra, fokuserar på naturvetenskapen. Idén är att diskutera den konstnärliga forskningens roll och vad den kan betyda för andra akademiska områden som exempelvis naturvetenskapen. Vi kommer att kritisera, diskutera, spekulera, drömma och problematisera kring vad konstnärlig forskning kan betyda för konsten, för samhället och för naturvetenskapen.

Deltagare i panelen:
Tove Kjellmark - konstnär som arbetar med besynnerliga robotar och mänsklig empati
Ariane Koek - tidigare ansvarig för International Arts Development vid CERN, Schweiz
Dana Whitco - grundare och chef för Tisch Initiative for Creative Research (TCR), New York, USA

Moderator:
Rolf Huges - forskningsledare vid Stockholms konstnärliga högskola

Inom den publika serien ”Kan konst rädda världen?” vänder vi oss till de olika områden som traditionellt har synpunkter på vad den konstnärliga forskningen kan betyda för konsten: konstnärer, kulturinstitutioner och de andra andra akademinska områdena humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det fjärde och sista seminariet "Vad får humaniora och samhällsvetenskap ut av konstnärlig forskning?" blir den 3 juni.