Information
 

Kan konst rädda världen? Vad får humaniora och samhällsvetenskap ut av konstnärlig forskning?

"Vad får humaniora och samhällsvetenskap ut av konstnärlig forskning?" är det fjärde och sista seminariet i serien "Kan konst rädda världen?" - en öppen seminarieserie där den konstnärliga forskningens roll inom olika fält debatteras.

Det sista debattseminariet i en planerad serie om fyra, fokuserar på humaniora och samhällsvetenskap. Idén är att diskutera den konstnärliga forskningens roll och vad den kan betyda för andra akademiska områden som humaniora och samhällsvetenskap. Vi kommer att kritisera, diskutera, spekulera, drömma och problematisera kring vad konstnärlig forskning kan betyda för konsten, för samhället och för de akademiska områdena humaniora och samhällsvetenskap.

Deltagare i panelen:

  • Ylva Habel - lektor och forskare, media och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
  • Anna Lundberg - lektor och forskare Tema Genus, Linköpings universitet
  • Lars Strannegård - rektor, Handelshögskolan

Moderator

  • Cecilia Roos - prefekt och professor i dansinterpretation vid DOCH, del av Stockholms konstnärliga högskola

Inom den publika serien ”Kan konst rädda världen?” vänder vi oss till de olika områden som traditionellt har synpunkter på vad den konstnärliga forskningen kan betyda för konsten: konstnärer, kulturinstitutioner och de andra akademiska områdena humaniora och naturvetenskap.