Information
 
DOCH

Jonathan Priests 30%-seminarium

"The following circus is false, the preceding circus is true". Jonathan Priests 30 %-seminarium. Jonathan Priest är doktorand på SKH och presenterar sitt arbete med projektet Knot Circus.

Läs mer om hans seminarium här på vår engelska webbplats.