Information
 

"Hostile Takeover" med Simon Goldin och Jakob Senneby

Simon Goldin doktorand vid Kungl. Konsthögskolan och Jakob Senneby diskuterar sitt arbete och öppnar upp för en diskussion kring relationen mellan performance, rekvisita och dokumentation.

Konstnärerna presenterar sitt arbete M&A with Paul Leong (investment banker), Jo Randerson (dramatiker), Anna Heymowska (scenograf), Johan Hjerpe (grafisk designer och skådespelare)  och öppnar upp för en diskussion kring relationen mellan performance, rekvisita och dokumentation.