Information
 

Carina Reichs 30 % -seminarium: Just my imagination II

Carina Reich presenterar en del av sitt pågående doktorandprojekt, The absence becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer.

Den performativa delen av seminariet på Dansens Hus, iscensätts som en interaktiv dialog, av den kollaborativa processens olika röster. Dessa röster är hämtade dels från Reichs egna erfarenheter av samskapade verk, dels från röster och kommentarer från arbetsprocessen och framförandet av Just my imagination I, som presenterades på Stockholms konstnärliga högskola i oktober 2014, samt dialoger och samtal med kollegor, kring iscensättning och framförandet av forskningsprocessen i sig.

Den andra delen av seminariet på Stockholms dramatiska högskola är en kort presentation av doktorandprojektets sceniska delar, med ett efterföljande samtal med Rasmus Ölme kring seminariets praktiska iscensättning och tematik. Därefter är ordet fritt för vidare frågor och kommentarer.

I projektet The absence becoming present, undersöks hur idéer och koncept initieras, förvaltas och omförhandlas, i den kollektiva arbetsprocessens olika delar och faser, samt hur de deltagande personernas yrkesroller i detta samskapande upplevs och ageras. De olika delarnas vikt och funktion i samskapad kreativ process, prövas genom att eliminera del för del av de ingredienser, som skapar ett sceniskt verks helhet.

I den första delen av detta projekt inbjöds Dag Andersson, David Tallroth och Pär Ulander, för att under en månads tid arbeta fram en sånglig performance, byggd på musikstycket Just my imagination, en av gruppen The Temptations största hits. Detta utfördes med konceptet, att eliminera huvudstämman och därmed melodislingan med sitt narrativ. Vad framträder i stället, när blicken förflyttas från den förgrund vi vanligtvis fokuserar på, till den bakgrund som ger relief och djup till en helhet?

Deltagare:
Sandra Medina
Cecilia Roos
Film - Ia Greiff
Ljus - Ronald Hessman
Ljud - Niclas Lindgren

Carina Reich har arbetat med olika hybridformer inom scen och bildkonst sedan 1983. Hon har ett förflutet av rörelsebaserad scenkonst, performance och platsspecifik konst. Tillsammans med Bogdan Szyber har hon skapat över sjuttio olika verk i varierande format och för olika sammanhang, från opera till etyder för små och ganska stora djur.

För visuell information:
http://www.reich-szyber.com

Från Dansens hus presentation:

Hur går det till att skapa något ur det som från början bara är en idé? Carina Reichs undersöker processen för att en föreställning ska bli till och gestaltar resultatet i dans, film och samtal.

Carina Reich är koreograf, regissör och doktorand inom scenkonst. Hon kombinerar i sitt arbete ofta olika konstformer på ett innovativt och oväntat sätt. Här får publiken ta del av hennes forskningsprojekt där hon intresserar sig för det personligas plats inom scenkonst.