Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Anna Petterssons 25%-seminarium, del 1

Anna Pettersson forskningsprojekt går ut på att genom olika exempel utforska och skriva om hur realismen brukar användas i iscensättandet och gestaltandet av de klassiska dramatiska texterna idag.

Men också hur det skulle vara möjligt att, med hjälp av olika teaterformer, spelstilar och andra medier läsa dessa texter utifrån en icke-psykologisk tolkning. Pettersson vill också undersöka hur makt- och genusstrukturer inom den realistiska genren har påverkat de sceniska ideal och de former vi har idag för att skapa teater (till exempel repetitionssituationerna)

Doktorand Anna Petterssons 25 %-seminarium blir i två delar där första delen ges i Göteborg och andra delen i Stockholm.

25 %-seminarium del 1, den 4 juni kl 13-16 i Göteborg

Diskussion med opponent Henrik Frisk, Art.Dr. I konstnärlig forskning i musik, Docent och lektor vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. 
Deltagande handledare: Jörgen Dahlqvist (Teatr Weimar) och Cecilia Roos (Professor i dansinterpretation, SKH/DOCH)
Plats: Artisten, Högskolan för scen och musik, Göteborg (i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola).
Seminariet hålls på svenska.

Del 2:
Presentation och diskussion av doktorandprojektet vid Stockholms konstnärliga högskola.
Information om tid och plats kommer senare.