Information
 

Tillsammans gräver vi i profilområdena - fyra onsdagar kl. 15

Under fyra onsdagar håller vi seminiarium och samtal runt våra fyra profilområden.

Plats/händelse/möte

Onsdagen den 12 februari mellan 15.00-17.00 på Linnégatan 87, stora salen plan 5.
Fika 14.30-15.00
Seminarium och samtal kring profilområdet Plats/händelse/möte
Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Milou Allerholm (KKH)
Frederic Gies (DOCH)
Wilhelm Carlsson (OHS)
Moderator – Ingrid Elam

Teknik, material, gestaltning

Onsdagen den 5 februari kl 15.00-17.00 i TV-Studion, D-huset, StDH
Fika 14.30-15.00
Seminarium och samtal kring profilområdet Teknik, material, gestaltning
Seminariet hålls på engelska

Medverkande:
John-Paul Zaccarini (DOCH)
Thomas Mirstam (StDH)
Carl Unander Scharin (OHS)
Hinrich Sachs (KKH)
Moderator – Kristina Hagström-Ståhl

Koncept och komposition

Onsdagen den 29 januari kl 15.00-17.00 på Scenen, DOCH
Fika 14.30-15.00
Seminarium och samtal kring profilområdet Koncept och komposition
Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Rasmus Ölme (DOCH)
Johanna Garpe (OHS)
Carina Reich (StDH)
Olav Westphalen (KKH)
Moderator – Magnus William-Olsson

Kroppsliga och vokala praktiker

Onsdagen den 22 januari kl. 15.00-17.00 i rörelsesalen på Operahögskolan
Fika 14.30-15.00 i foajén
Seminarium och samtal kring profilområdet Kroppsliga och vokala praktiker
Seminariet hålls på svenska

Medverkande:
Karin Rudfeldt (StDH)
Cecilia Roos (DOCH)
Leif Lundberg (OHS)
Ann-Sofi Sidén (KKH)
Moderator – Karin Helander