Information
 

Hur gör vi KU-projekt?

Tre metodseminarer där lärare från DOCH, OHS, StDH och KKH som bedriver KU-projekt möts. Seminariets fokus är på hur olika KU-projekt är uppyggda - vad man planerar att göra och hur man går till väga för att göra det. Seminariet inleds med en kort presentaton av de olika KU-projekten och fortsätter sedan med ett moderatorlett samtal.

Medverkande 2 april:
Carl Unander-Scharin OHS
Peter Geshwind KKH
Wilhelm Carlsson OHS
Katarin Lion DOCH
Moderator: Lena Hammergren

Medverkande 9 april:
PeÅ Holmvist och Suzanne Khardalian StDH
Filippa Arrias och Marie Fahlin KKH
Marie-Andrée Robitaille DOCH
Moderator: Lena Hammergren

Medverkande 16 april:
Maria Hedman Hvitfeldt StDH
Frédèric Gies DOCH
Aleksandra Czarnecki Plaude StDH
Moderator: Camilla Damkjaer