Information
 

Doktorand Malin Arnells 67,3 % forskningsseminarium

Doktorand Malin Arnell anordnar ett tredagars forskningsseminarium på Weld där olika samarbeten, aktioner och verk från 2010 fram till idag kommer att aktiveras.

Seminariet omfattar även presentationer, filmvisningar och diskussioner vilka knyter an till hennes pågående konstnärliga forskning inom ramen för en avhandling i koreografi vid Dans och Cirkushögskolan / Stockholms konstnärliga högskola.

67,3% performative research seminar kan förstås som en metod för sammanflätningar och förvecklingar, där varje deltagare kommer att existera inom ramen för forskningen och där rörelsen mellan rekonstruktioner, presentationer och diskussioner genererar det koreografiska.

Seminariet hålls på engelska.