Information
 

Angeläget! Konst/forskning

Öppet debattseminarium och mingel den 7 maj kl 17-19.30

Vad gör konst och forskning angelägen idag?
Inom vilka områden i samhället kan konstnärlig forskning göra skillnad?
Har våra existerande institutioner för konst och konstnärlig utbildning tappat sin betydelse?
Kan konstnärlig forskning nyskapa och förändra både konsten och forskningen?