Information

Linn Hilda Lambergs 50 %–seminarium + expositioner

Linn Hilda Lamberg håller sitt 50 %-seminarium “En hängivenhetens marknad” den 9 september. Den 5, 7 och 8 september kommer även expositioner att hållas. Linn Hilda är doktorand i scenkonst.

Medverkande:
Doktorand: Linn Hilda Lamberg
Opponent: Kristina Hagström-Ståhl
Moderator: Synne Behrndt

Forskningsprojektet behandlar regissörens och aktörens gemensamma arbete. På vilka sätt påverkar faktorer som arbetsvillkor, utbildningsbakgrund, tradition och strukturella maktförhållanden våra relationer? Jag undersöker på vilket sätt ideal kopplade till hegemonisk maskulinitet påverkat regipraktiken så som vi känner den och på vilka sätt dessa ideal dikterar villkoren för regissörer och aktörers arbete idag.

Under seminariet kommer jag introducera forskningens nuvarande huvudområden i form av tre ofta återkommande motiv i relationen regissör-aktör. Genom dessa tre motiv hoppas jag kunna dela en del av de konstnärliga och etiska dilemman den samtida regissören kan uppleva sig stå inför, så att dessa står tillgängliga för diskussion.

I samband med seminariet delar jag även forskningen i form av två expositioner , en för de som i huvudsak ser sig som aktörer/dansare/sångare/etc (Performer perspectives) och en för de som i huvudsak ser sig som regissör/koreograf/etc (Directors on directors). Syftet med detta är att ge deltagarna en fördjupad relation till forskningsfrågorna och på så sätt öppna för en mer mångröstad diskussion.

Expositioner 

(Expositionerna bokas via bokningsknappen).

5 september "DIRECTORS ON DIRECTORS"
Tid att boka: kl.13.00-15.00
Plats: HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm
Bokas via bokningsknappen

7 september "PERFORMER PERSPECTIVES"
Tider att boka: kl. 9.00-10.15, 10.45-12.00, 13.00-14.15, 14.45-16.00
Plats: Facere lab, Bjurholmsplan 22, Stockholm
Boka den tid som passar dig via bokningsknappen

8 september "PERFORMER PERSPECTIVES"
Tider att boka: kl. 9.00-10.15, 10.45-12.00 eller 14.45-16.00
Plats: Facere lab, Bjurholmsplan 22, Stockholm
Boka den tid som passar dig via bokningsknappen