Information
 

Johannes Maria Schmits 50 %-seminarium

Johannes Maria Schmits håller sitt 50 %–seminarium den 7 oktober. Johannes är doktorand i scenkonst.

Opponent:
Agnieszka Piotrowska (dokumentärfilmare och professor i film- och kulturstudier vid universitetet i Gdansk, Polen).

Samarbete i den praktiska studien: 
Claire Vivianne Sobottke (Performauthor, Berlin) och Mary Szydlowska (Camera & Montage, Bryssel).

Moderator:
Jon Refsdal Moe

Johannes Maria Schmits doktorandprojekt försöker formulera relationen mellan skådespelare och regissör på ett sätt som rör sig utanför näringslivets och informationsteorins språkfigurer. Under detta 50 %–seminarium prövas psykoanalysens begrepp överföring som en potentiell vägvisare; kan relationen mellan skådespelare och regissör jämföras med analytikern och analysandens? Kan vi genom att spåra överföringens process lägga grund för en arbetsmetod som håller samtliga aktörer medansvariga för den inre relationen och det estetiska resultatet?

Dessa frågor (bland andra) kommer idisslas genom en filmessä på split-screen, ett kort föredrag, en opponents närvaro och respons samt genom gemensam diskussion. 

Johannes Maria Schmits doktorandprojekt