Information
 

Tove Dahlbergs 80 %-seminarium - Interaktion och intimitet

Tove Dahlberg håller sitt 80 %-seminarium "Interaktion och intimitet " den 25 november. Tove är doktorand i opera och hennes doktorandprojekt ”Släpp sångarna loss!” undersöker genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i operakonsten.

Tove Dahlberg menar att genus ofta framställs schablonmässigt och gammalmodigt på våra operascener. Dessutom vilar operavärlden på föråldrade strukturer och strikta hierarkier mellan professionerna. Hon tycker att operakonsten behöver utvecklas och undersöker inom sitt doktorandprojekt hur genus skapas av operasångare, vilka normer som styr gestaltningen och hur dessa kan utmanas. I ett större perspektiv handlar det om sångarens konstnärliga handlingsutrymme, vad sångare förväntas och "får" göra med sina kroppar och röster, och vilket mandat de har att påverka även den övergripande utformningen av ett verk. I Toves doktorandprojekt undersöker hon om och hur nya verktyg, förhållningssätt och arbetsmodeller kan bidra till en förändring.

Gestaltningar av sexualitet är ofta tätt sammankopplade med föreställningar om genus. I september 2021 genomförde Tove därför en forskningsundersökning om gestaltning av intimitet. Tillsammans med två andra sångare, en regissör, en pianist och en intimitetskoordinator utforskade hon möjligheterna att arbeta med kärleksscener i operarepertoaren på ett sätt som tar hänsyn till sångarnas personliga gränser och samtidigt gör gestaltningen mer intressant. I projektet undersöktes också hur genus kan gestaltas – vokalt och kroppsligt – på ett normkreativt sätt och hur sångarens konstnärliga handlingsutrymme kan utökas genom medskapande.

Ursprungligen var undersökningen planerad till hösten 2020, men fick skjutas fram på grund av pandemin. När allmänheten fick tillgång till vaccin kändes det möjligt att arbeta smittsäkert. De medverkande i undersökningen har alla fått två doser vaccin mot covid-19. Dessutom har alla deltagare inför varje träff tagit ett antigentest för att säkerställa att ingen bär på smitta.

Undersökningen avslutades med en forskningsföreställning. Vid 80%-seminariet kommer videodokumentationen av föreställningen att visas, följt av ett samtal med opponent Karin Helander om föreställningen och om den text som Tove också lägger fram till seminariet. Det kommer att finnas ett mindre antal platser i Hugoteatern på institutionen för opera, för den som vill närvara fysiskt. Seminariet streamas också live här på sidan.

Livestream från SKH Opera, Hugoteatern

 

Doktorand: Tove Dahlberg, operasångare

Opponent: Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Handledare: Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning vid SKH/Opera och Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Text inför seminariet

Den text som kommer att diskuteras under seminariet kan fås genom att maila tove.dahlberg@uniarts.se.

Seminariet kommer att hålla både på engelska och svenska. Tove gör sin presentation på engelska, det som kommer därefter sker på svenska. Seminariet kommer att dokumenteras i ljud och video och sänds live i två versioner på Vimeo. Den ena versionen är som det är i Hugoteatern på SKH Opera, med svenska som språk efter paus. Den andra versionen simultantolkas efter paus till engelska, för att även den som inte förstår svenska ska kunna ta del av hela seminariet. För den som tar del av seminariet online kommer det under publiksamtalet vara möjligt att ställa frågor till doktoranden och opponenten eller kommentera seminariet via en chattfunktion i Vimeo.

Tove Dahlbergs doktorandprojekt