Öppet hus Opera

Välkommen på digitalt öppet hus tisdag 7 december 2021 kl. 16.00–18.00!

Operautbildningar med start hösten 2022

Ansökningsperiod. 1 december 2021–17 januari 2022


Hur ansöker jag? 

Kl. 16.00–17.00

Zoom-länk

Jennica Andersson, Jenny Karte, Jonas Eklund och David Rynell Åhlén från Utbildningsadministrativa avdelningen visar och svarar på frågor om hur en ansökan går till, om behörighet, arbetsprover och annat du undrar över.

Presentation av operautbildningarna

Kl. 16.00–16.30

Zoom-länk

Om kandidat- och magisterprogrammen i opera. Prefekt Lise-Lotte Axelsson och Christine Morgan, lektor i musikalisk interpretation, presenterar operautbildningarna och svarar på frågor. 

Möt operastudenter på Zoom

Kl. 16.30–18.00

Zoom-länk

Operastudenter från studentkåren finns med i zoom under hela öppet hus för att svara på dina frågor om operautbildningarna och hur det är att vara student på SKH.

Operastudenter på Instagram

Kl. 16.00–18.00

Ställ dina frågor till operastudenter i stories på Instagram. @Stockholmskonstnarligahogskola