Information
 

Opera mot Framtiden, Seminarium 6: Rummen

I det sjätte seminariet i serien "Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde" diskuterar inbjudna gäster iscensättningar, visioner, tendenser och möjligheter inom opera.

Länk till seminariet: 

Följ Seminarium 6: Rummen. Iscensättning och operascenerna, här.

Under 2021 håller Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola en serie seminarier kring opera och konstnärlig forskning under titeln Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde. Med den här serien vill vi skapa en diskussion kring var operan står idag, hur vi ser på operans framtid mellan tradition och förnyelse och hur forskningen kan vara en del av det. Seminarierna riktar sig särskilt till de som vill fördjupa samtalet om operans framtid och bygga verktyg för att själva forska inom opera eller söka doktorandtjänster på institutionen.

Under seriens gång kommer vi att diskutera vad konstnärlig forskning inom opera kan vara idag och hur den kan utveckla och stärka operakonsten. Varje seminarium har ett specifikt tema och inbjudna gäster som med sina olika perspektiv kan hitta vägar till fördjupade diskussioner.

Seminarium 6: Rummen. Iscensättning och operascenerna

Vid det sista seminariet i serien är temat operans scener och rum, de gamla och de nya. Vi diskuterar iscensättningar, visioner, tendenser och möjligheter. Vilka är dagens och framtidens scener? Hur ser arbetsprocesserna ut idag när operor iscensätts på olika platser och vilken forskning behövs för fältet? Och hur kommer ny teknologi att påverka operans utveckling och möjlighet att nå ny publik?

Gäster: Mareike Dobewall, regissör och scenograf, doktorand i opera vid SKH

Lars-Åke Thessman, scenograf inom opera och teater

Se tidigare seminarier på video här:

Seminarium 3: Rösten

Seminarium 4: Musiken

Seminarium 5: Berättelserna