Information
 

Opera mot framtiden, seminarium 4: Musiken

I det fjärde seminariet i serien "Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde" diskuterar inbjudna gäster tonsättaren och det musikaliska skapandet.

Länk till seminariet: 

Följ Seminarium 4: Musiken. Att komponera opera: kompositörens arbete, visioner och utforskande, här.

Under 2021 håller Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola en serie seminarier kring opera och konstnärlig forskning under titeln Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde. Med den här serien vill vi skapa en diskussion kring var operan står idag, hur vi ser på operans framtid mellan tradition och förnyelse och hur forskningen kan vara en del av det. Seminarierna riktar sig särskilt till de som vill fördjupa samtalet om operans framtid och bygga verktyg för att själva forska inom opera eller söka doktorandtjänster på institutionen.

Under seriens gång kommer vi att diskutera vad konstnärlig forskning inom opera kan vara idag och hur den kan utveckla och stärka operakonsten. Varje seminarium har ett specifikt tema och inbjudna gäster som med sina olika perspektiv kan hitta vägar till fördjupade diskussioner.

Seminarium 4: Musiken. Att komponera opera: kompositörens arbete, visioner och utforskande.

I seriens fjärde seminarium är tonsättaren och det musikaliska skapandet i centrum. Kvällens gäster, tre tonsättare med erfarenheter från olika musikdramatiska sammanhang, kommer att diskutera komposition, visioner och samarbeten med sångare, librettister och regissörer. Seminariet kommer att ta upp frågor kring utveckling och förnyande av komposition av opera, och hur den konstnärliga forskningen kan vara en viktig del av det.

Gäster: Tebogo Monnakgotla, Kim Hedås, Kent Olofsson, tonsättare.