Information
 

Ester Martin Bergsmarks 80 % –seminarium: a sweetness from nowhere

Ester Martin Bergsmark håller sitt 80 %-seminarium "a sweetness from nowhere" den 10 december. Ester Martin är doktorand i film och media.

Film som manus- En audivisuell prototyp av En ljuvlighet från ingenstans.

För att få fatt på filmens ton på ett direkt sett har jag klippt en audiovisuell prototyp. Som både är ett manus och inte alls, som inte är en film, men är som en film.

En ljuvlighet från ingenstans. -En personlig filmessä om läkande och transformation möter en dokumentär om kackerlackor, maneter och nervsystemet. Som möter ett postapokalyptiskt drama. Där undergången istället för att vara ett slut kan vara en öppnanden till andra sätt att vara i välden.

Det äldsta sättet att hålla sig vid liv är att spela död. Det är något vi delar med maneterna, och det var det som hände mig en gång när jag blev överfallen. Istället för att göra motstånd eller springa blev jag helt handlingsförlamad och började tänka på bakelser istället. Sedan dess har jag undrat vad det går ut på? Först kände jag skam för att jag inte gjorde något. Successivt har jag förstått att den levande organism jag är har olika sätt att skydda sig, och om det blir för mycket är en utväg att spela död. Istället för att skämmas har jag börjat utforska vad läkande kan vara genom att komma i kontakt med kroppen. Kroppen som samtidigt som den är min, består av kött och ben. Ben som för 5000 miljoner är sedan skapades när mineraler från jordens yta gick ihop.

Alla dessa lager och alla dessa tider inom mig. Plötsligt ser jag hur mycket jag delar med kackerlackorna.

Voice-under

Voice-under är ett begrepp som vuxit ur mitt konstnärliga forskningsprojekt i växelverkan mellan skrivande, filmande och genom workshops med skådespelare och andra medskapare. Om den överordnade rösten som dikterar sanningen är voice-over, så undersöker jag voice-under, de andra sanningarna som pågar, parallellt. Samtidigt vill jag förstå och skeva den överordnade rösten, för att inte fastna i en binär fälla av avvikare i relation till en norm. Jag gör detta genom att närskåda olika filmkonventioner . Första delen handlar om röst. Hur kan vedertagna berättarröster utmanas och omformas? Hur förhåller sig voice-over till vad jag kallar voice-under? I den andra delen tittar jag på närbilder. Vad händer med binära föreställningar om kön, genus och sexualitet när vi låter kameran eller bilden komma närmare kroppen än den konventionella närbilden brukar? Vad händer om vi går ”närmare” än närbilden? Vad händer om skuldran, ryggen, baken är framsidan eller huvudrollen? I den tredje delen, ”Traumaturgi”, undersöker jag hur berättelser och förväntningar är organiserade i olika berättarstrukturer. Hur kan dominerande filmiska känsloscript öppnas upp för att möjliggöra en mångfald av känslor och upplevelser?

Program

Filmvisning: 
kl.10.00–12.00
Det kommer att visas en 1.40 minuters audivisuell prototyp av En ljuvlighet från ingenstans. En film som inte är en skiss och som inte heller föregås av ett manus, utan som snarare är en prototyp, ett slags levande förlaga.

Samtal:
kl.13.00-15.30
Hur vi ser, skapar och omformar världen. Konventioner inom filmskapande bidrar till att organisera våra sätt att se och förhålla oss till världen. Istället för att skapa bilder är jag intresserad av olika sätt att se. I projektet voice-under betonar jag mångfalden av uttryck som skapar film. Finns det sätt att organisera våra upplevelser som leder till mindre skada, mindre förtryck och kanske frihet? Projektet utforskar hur begär, glädje, befrielse och rörelse kan vara genererande principer i motsats till trauma, rädsla, frusenhet och orörlighet.

Opponenter

Ingrid Ryberg
Doktor i filmvetenskap, är filmskapare och lektor vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hennes nuvarande forskning, som stöds av Vetenskapsrådet, undersöker feministiska och queera filmkulturer i Sverige under 1970- och 1980-talen. Hon är medredaktör för boken The Power of Vulnerability: Mobilising Affect in Feminist, Queer and Anti-Racist Media Cultures (med Anu Koivunen och Katariina Kyrölä, Manchester University Press 2018), och har publicerat i tidskrifter som Journal of Scandina-vian Cinema, Studies in European Cinema och Porn Studies Journal. Hon är regissör för långfilmsdokumentären En armé av älskande(2018), kortfilmen Phone Fuck (2009), gjord för samlingen Dirty Dia-ries: 12 Shorts of Feminist Porn, och dokumentären Dragkingdom of Sweden (regisserad och producerad tillsammans med Åsa Ekman, 2002).

Lina Selander 
Selanders filmer och installationer kan läsas som kompositioner eller tankemodeller, där idéer och förhållanden utforskas och vägs samman. Hon undersöker förhållandet mellan minne och perception, fotografi och film samt språk och bild. Lina Selander har bland annat ställt ut i Kunst Haus Wien, Argos - Centre for Art and Media, Bryssel, Iniva, London, Moderna Museet, Stockholm och VOX - Centre de l'image contemporaine, Montréal. Hon var Sveriges representant vid Venedigbiennalen 2015. Ett urval av hennes grupputställningar inkluderar: Kievbiennalen 2015, Seoul Media City Biennale 2014, Manifesta 2012 i Belgien.

Registrering 
Ester Martins 80 %-seminarium den 10 december kommer att äga rum live. Eftersom vi fortfarande har Corona-begränsningar är platserna för live-seminariet mycket begränsade. För att kunna delta behöver du anmäla dig i förväg. 

Om du vill delta på plats, kontakta estermartin.bergsmark@uniarts.se

Ester Martin Bergsmarks doktorandprojekt