Information
 

Carolina Jindes slutseminarium

Den 15 december är det dags för doktorand Carolina Jindes slutseminarium med doktorandprojektet "Enhear". Carolina Jinde är doktorand i film och media.

Extern opponent:
Iris Garrelfs

Intern opponent:
Ellen Røed