Information

Art Talks – Conflicted Works

Hur kan vi förstå förhållandet mellan konstvärlden och ett samhälle som snabbt förändras? Det är ämnet i samtalsserien "Art talks – Conflicted works", offentliga diskussioner arrangerade av Stockholms konstnärliga högskola i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Länk till livesändningen

I höst ligger fokus på det ökade tryck konstnärer möter under granskning av politiska agendor som ibland eskalerar till hot och till och med våld.

7 oktober

I det första seminariet tittar vi tillbaka på den enorma medieupprördheten kring den norska föreställningen Ways of Seeing 2019 som resulterade i polisutredning av konstnärerna och slutligen i den norska justitieministerns avgång. Vilka samhällsmekanismer är det som stegras på detta sätt? 

Medverkande:

Hanan Benammar är tillsammans med Sara Baban och Pia Maria Roll en av konstnären bakom verket Ways of Seeing. Benammar arbetar konceptuellt med geopolitiska frågor med fokus på klimat- och sociala frågor med Oslo som bas.

Tore Slaatta, professor vid Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Oslomet.

Samtalet leds av Tinna Joné, lektor i dokumentärt berättande vid Institutionen för film och media, Stockholms konstnärliga högskola.

Samtalet hålls på engelska och de flesta deltagarna närvarar via länk.