Information
 

Within Practice

Välkommen till Within Practice - en festival som fokuserar på samtida danspraktiker. Under en vecka bjuder vi in danspublik, studenter och yrkesverksamma inom dansområdet, att tillsammans utforska termen praktik.

Festivalen är ett samarbete mellan koreografen Björn Säfsten och SKH och strävar efter att skapa en mötespunkt mellan en ständigt växande danspublik, studenter och yrkesverksamma inom dansområdet. Koreograferna Kristin Ryg Helgebostad​, Jennifer Lacey, Michikazu Matsune, Rani Nair, Will Rawls och Björn Säfsten, delar sin syn på sin arbetsprocess genom presentationer och workshops.

Veckan erbjuder också ett format för utbyte mellan alla som deltar i festivalen. I år har vi bjudit in INSISTER SPACE för att skapa ett stimulerande demokratiskt delningsformat.

Festivalen tar plats i olika lokaler under veckan:

  • Praktikdelningssessionerna hålls på MDT och höjden.
  • Workshops hålls på SKH.
  • Föreställningarna ges på MDT.

Som en del i festivalen ingår också Eleanor Bauers seminarium "choreo I graphy within practice". Eleanor är doktorand i koreografi vid SKH. Seminariet äger rum 9 oktober kl 13:30-15:30 på MDT. 

Registrering och program

Du hittar hela programmet och information om hur du anmäler dig här på symposiets egen webbplats.

Within Practice 2020​ är ett samarbete mellan Säfsten Produktion, Institutionen för dans på Stockholms konstnärliga högskola och Dansalliansen med särskilt stöd av Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram. Säfsten Produktion genomför sin verksamhet med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.