VR
Information
 

Uppstart VR – Projektbidrag konstnärlig forskning

Välkommen på uppstartsmöte kring Vetenskapsrådets projektbidrag inom konstnärlig forskning! Mötet sker digitalt via zoom.

Vill du söka medel från Vetenskapsrådet till ditt forskningsprojekt?

Då ska du komma på vårt uppstartsmöte 13 oktober. Externa och interna forskare som planerar att söka forskningsmedel från Vetenskapsrådets utlysning för konstnärlig forskning 2021 genom Stockholm konstnärliga högskola är välkomna att delta på mötet. Mötet kommer att ske digitalt via Zoom, på engelska och vid behov på svenska.

Under mötet går vi igenom viktiga datum inför ansökningsprocessen 2021, vad ansökan behöver innehålla och vad du kan få för stöd från högskolan i arbetet med den. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. För att få en Zoom-länk till mötet behöver du anmäla dig till forskningskansliet@uniarts.se

Uppstartsmötet följs av en seminarieserie 3 november, 1 december och 12 januari med fokus på att skriva ansökan. Vi kommer också att fördjupa oss i VR:s kriterier för projektbidrag inom konstnärlig forskning. Inför det första seminariet lämnar du in ett abstrakt på en sida där du beskriver ditt projekt (antingen på svenska eller engelska). Du kommer att få tips och råd om hur du bäst lägger upp din ansökan. Mer information om seminarieserien och hur du gör en intresseanmälan får du vid uppstartsmötet.

Varmt välkommen!