Information
 

Tove Dahlbergs 50 %-seminarium

Tove Dahlberg håller sitt 50 %-seminarium "Genusnyfiken gestaltning i nyskriven musik" den 16 november. Tove är doktorand i opera och hennes doktorandprojekt ”Släpp sångarna loss!” undersöker genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i operakonsten.

Tove Dahlberg menar att kön ofta framställs schablonmässigt och gammalmodigt på våra operascener. Dessutom vilar operavärlden på föråldrade strukturer och strikta hierarkier mellan professionerna. Hon tycker att operakonsten behöver utvecklas och undersöker inom sitt doktorandprojekt hur genus skapas av operasångare, vilka normer som styr gestaltningen och hur dessa kan utmanas. I ett större perspektiv handlar det om sångarens konstnärliga handlingsutrymme, vad sångare förväntas och "får" göra med sina kroppar och röster, och vilket mandat de har att påverka även den övergripande utformningen av ett verk. I Toves doktorandprojekt undersöker hon om och hur nya verktyg, förhållningssätt och arbetsmodeller kan bidra till en förändring.

Under Toves 50 %-seiminarium presenterar hon två undersökningar där hon utforskat sångarens relation till nyskrivet material. Forskningsfokus är på hur genus kan gestaltas – vokalt och kroppsligt – på ett normkreativt sätt och på hur sångarens konstnärliga handlingsutrymme kan utmanas. Tove kommer att visa exempel från operan Under en kvinnas hjärta (Sandström & Janzon, 2017) och konserten Sångernas sång (Löfberg & Dahlberg, 2018 och Perder, 2011) och berätta hur hon arbetat med frågor om genus och normer i sin gestaltning och med att vidga sitt handlingsutrymme i dessa två produktioner.

Länk till livestream: Tove Dahlbergs 50 %-seminarium 

Doktorand: Tove Dahlberg, operasångare
Opponent: Elisabet Ljungar, regissör, musikchef och konstnärlig ledare för Nordiska kammarorkestern, Musik Västernorrland
Handledare: Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning vid SKH/Opera och Barbro Smeds, dramatiker och professor emerita

Text inför seminariet
Den text (som också innehåller länkar till noter och videodokumentation) som kommer att diskuteras under seminariet kan fås genom att maila tove.dahlberg@uniarts.se.

Seminariet kommer att hålla både på engelska och svenska. Tove gör sin presentation på engelska, det som kommer därefter sker på svenska. Seminariet kommer att dokumenteras i ljud och video och sänds live i två versioner på Youtube. Den ena versionen är som det är i Hugoteatern på SKH Opera, med svenska som språk efter paus. Den andra versionen simultantolkas efter paus till engelska, för att även den som inte förstår svenska ska kunna ta del av hela seminariet. För den som tar del av seminariet online kommer det under publiksamtalet vara möjligt att ställa frågor till doktoranden och opponenten eller kommentera seminariet via en chattfunktion i Youtube.

Tove Dahlbergs doktorandprojekt