Information
 

Operadax

I svåra tider tror vi att behovet av musik och kultur är viktigare än någonsin. Därför önskar vi dig extra varmt välkommen till årets Operadax med KTH:s Akademiska Kapell och sångare från SKH.

I konserten, som sänds digitalt, har vi valt att fokusera på operamusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Konstnärligt innebär det att vi har möjlighet att lyfta fram många olika sidor hos denne spännande operakompositör. Praktiskt betyder det att Operadax har kunnat corona-anpassas, då Mozarts musik är komponerad för en relativt liten symfoniorkester.

Ni kommer att få möta KTH:s Akademiska Kapell - en symfoniorkester som främst består av studenter och lärare från KTH - samt sju unga begåvade sångare från kandidatprogram i operasång på Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Sångarna kommer framföra arior, duetter, tersetter och kvartetter och för för flera av dem är det deras debut med orkester.

Konserten sänds digitalt från Kungliga Musikhögskolan (KMH) via den här länken: 

https://youtu.be/5alZQp9bIOI

Programmet

Medverkande

Solister från kandidatprogrammet i operasång på SKH år 2

KTH:s Akademiska Kapell 

Christine Morgan: Programvärd, lektor i musikalisk interpretation på SKH
Mats Janhagen Dirigent, Director Musices på KTH
Giuseppina Penta: Språkcoach, lektor i italiensk lyrisk diktion på SKH
Majsan Dahling: Instuderingsansvarig, adjunkt i musikalisk gestaltning på SKH