Information
 

Nedstängning

SKH deltar i konstnärligt forskningsprojekt genom att iscensätta en nedstängning den 26 november kl. 10.25.

Tänk om framtida generationer kunde konfrontera oss med vårt överuttag av resurser, ingripa och störa det? Så lyder en av forskningsfrågorna i Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt Klimaträttvist Världande. Genom en intervention i form av ett strömavbrott ställer sig högskolan denna fråga i ett gemensamt performance, som ett sätt att presentera forskningsprojektet vid Vetenskapsrådets symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together. 

Läs mer här