Information
 

Mia Engbergs 50 %-seminarium

Mia Engberg håller sitt 50 %-seminarium Conversations on darkness online, i form av en podcast, den 10 september. Mia är doktorand i film och media.

Mia Engbergs doktorandprojekt Darkness as Material undersöker mörkret som ett material i filmisk gestaltning. Projektet utforskar ett imaginärt utrymme bortom bilden, en plats hos åskådaren, filmskaparen eller filmen själv, där uppmärksamheten fördjupas och berättelsens möjligheter är obegränsade.

Detta 50 %-seminarium undersöker olika aspekter av mörkret som metafor. Seminariet innehåller en 22 minuter Work-in-progress-film, en text: What is Darkness? *Och en konversation med Chrysa Parkinson, professor i dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Samtalet kommer att röra sig kring de utmaningar som finns i detta sätt att bedriva forskning. Vi kommer också att prata om möjligheterna att skapa ett utrymme för motstånd och skapande i mörkret utanför bilden.

Medverkande: 
Mia Engberg
Chrysa Parkinson

Chrysa Parkinson är dansare och professor i dans vid DOCH, Stockholms konstnärliga högskola. Hon är ansvarig för masterprogrammet Nya performativa praktiker. Chrysa Parkinson forskar i dans och performance, med betoning på den utövandes perspektiv. Hon har varit verksam inom dans och improvisations- performance i New York, Bryssel och Stockholm och hennes texter och filmer har publicerats internationellt.

*Allt material kommer att finnas tillgängligt i Research Catalogue. Länk skickas till de som registrerar sig för seminariet.

Mia Engbergs doktorandprojekt: Darkness as Material