Information
 

Johannes Maria Schmits 30 %-seminarium

Johannes Maria Schmit håller sitt 30 %-seminarium ”Further troubling the ethical waters…” – situating the director in a theatre based on the art of the actor online den 11 september. Johannes Maria är doktorand i scenkonst.

Läs mer på den engelska sidan: Johannes Maria Schmit's 30% seminar

För att delta i seminariet behöver du boka en plats genom att mejla `30% JMS` till camilla.damkjaer@uniarts.se.

Johannes Maria Schmit doktorandprojekt: Situating the director in a theatre of the future