Foto av: Vanja Hamidi Isacson
Information

Flerspråkig scenkonst – känslor, makt & dramaturgi

Välkommen till läsning av verket ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen och panelsamtal. Evenemanget är ett samarbete mellan Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Evenemanget är ett samarbete mellan Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors och Stockholms Konstnärliga Högskola och en del av Vanja Hamidi Isacsons doktorandprojekt ”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk”. Seminariet hålls på finska och svenska med tolkning.

PROGRAM

kl. 14–17.00 (FI) / kl. 13–16.00 (SE)

Läsning av verket ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen av Vanja Hamidi Isacson.
Regi: Meimi Taipale
Skådespelare: Alma Pöysti, Eeva Putro, Turo Marttila, Mari-Helen Hyvärinen och studerande Ellen Edlund (S3), Sara-Maria Pirhonen (S3), Patrik Kumpulainen (S3), Tom Salminen (Sma).

ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen av Vanja Hamidi Isacson (översättning av Mari-Helen Hyvärinen och Keren Klimovsky) är ett flerspråkigt drömspel på finska, finlandssvenska, sverigesvenska och ryska. Verket behandlar teman som språkförlust och familjetrauman och bygger delvis på dokumentärt material. I sin forskning och genom det flerspråkiga verket ASIA/ÄRENDE undersöker doktorand Vanja Hamidi Isacson vilka dramaturgiska, emotionella, politiska och kommunikativa funktioner flerspråkigheten kan ha i ett dramatiskt verk. Läs mer om Vanjas doktorandprojekt här.

Panelsamtal

Multilingualism is understood as the ability of societies, institutions, groups and individuals to engage, on a regular basis, with more than one language in their day-to-day lives. (European Commission, 2008)

Seminariet undersöker hur flerspråkig scenkonst relaterar till känslor, makt och dramaturgi. I ett samhälle och en värld där olika krafter strävar efter språklig och etnisk homogenitet kan scenkonsten aktivt arbeta för språklig och kulturell mångfald. En stor del av befolkningen och den potentiella publiken i Finland och Sverige är flerspråkig, hur förhåller sig scenkonstbranschen till det och hur inkluderas denna erfarenhet inom scenkonsten? Några av de frågor som diskuteras är: På vilket sätt hänger känslor, makt och dramaturgi ihop med flerspråkighet? Hur kan flerspråkigheten gestalta och utmana maktrelationer och språkideologier? Och vilken emotionell betydelse kan den ha i en scenkonstföreställning?

Panel:

Turo Marttila, skådespelare
Sirkku Aaltonen, Professor Emerita vid institutionen för engelska och översättning, Vaasa universitet
Dávid Kozma, konstnärlig ledare, New Theatre Helsinki
Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand i mediala och performativa praktiker vid Stockholms Konstnärliga Högskola

Moderator:
Saana Lavaste, regissör och professor i regi vid Konstuniversitetets Teaterhögskola


Tid: Lördagen den 26 september kl. 14-17.00 (FI) kl. 13-16.00 (SE)
Plats: Konsuniversitetets Teaterhögskola, Finland
Adress: Aspnäsgatan 6, Helsingfors

Anmälan: https://www.lyyti.in/flersprakigscenkonst

Begränsad deltagande. Du kan även delta i tillställningen på distans. Vi meddelar länken åt dem som valt distansdeltagande.

Med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland