Information
 

Film som forskningsområde – vad, hur och för vem?

Välkommen till ett samtal om forskning inom film och media. Vi arrangerar samtalet tillsammans med Filmrummet och det kommer att hållas i Filmhuset med begränsad publik, och strömmas live.

Vad har forskningen för betydelse för hantverket, branschen och filmen som konstuttryck?

Hur bidrar den till kunskapsutvecklingen inom fältet och för vem?

Vad är forskningens potentiella bidrag till samhällsutveckling och demokrati i ett vidare perspektiv?

Att forska praktiskt konstnärligt inom film och media är ett relativt nytt fenomen. Här på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) pågår just nu en rad projekt med olika inriktningar inom filmområdet – från utveckling av komplicerad datorteknik till feministisk filmteori och filosofiska frågeställningar om filmen som konstart.

Kersti Grunditz Brennan och Mia Engberg, filmare och forskare på SKH, berättar om pågående projekt och diskuterar det utforskande rum som forskningen erbjuder, hur nya berättelser kan uppstå, och hur den bidrar till utvecklingen av hantverket, filmbranschen och samhället.

Medverkande

Kersti Grunditz Brennan är filmare (Citizen Schein, CJDG, The Man Behind the Throne) och klippare av över 30 långa dokumentärer för både tv och bio. Hon är lektor i filmklippning på SKH, har en dansbakgrund och hennes konstnärliga uttryck rör sig mellan scenkonst, videoinstallation och filmberättande.

Forskningsprojekt: Entering the Frame – Agency of the Editor

Kersti forskar kring hur personliga erfarenheter, filminnehåll, samarbetsformer, konstnärlig vision och sammanhang definierar klipparens agens och hur det formar klippningen. Ett utforskande av en estetik byggd

på fragmentering och återuppbyggande utifrån rörelse, kropp och kroppsliga erfarenheter i filmberättande.

Mia Engberg är filmare, producent, klippare och forskare samt en av kreatörerna bakom produktionsbolaget Story. Bland hennes filmer kan nämnas Guldbaggebelönade Belleville Baby, det feministiska projektet Dirty Diaries – 12 shorts of feminist porn och Lucky One som är baserad på hennes forskningsprojekt The Visual Silence.

Forskningsprojekt: Darkness as material

Mias forskning undersöker mörkret som material i filmisk gestaltning och utgår från feministisk filmteori utifrån frågan: ”Är det möjligt att göra en film som inte bygger på objektifiering av den andra, en estetik som upphäver uppdelningen subjekt-objekt, där berättelsens tyngdpunkt förflyttas från bioduken in i åskådarens mörker?”. Syftet med projektet är att hitta nya metoder att se och göra film; metoder som är icke-hierarkiska, gränsöverskridande och hållbara för människan och planeten.

Anmälan

Samtalet har två olika anmälningar beroende på om man vill delta på plats i Filmhuset eller digitalt.

  • För närvaro i Filmhuset, vänligen anmäl dig här. Tänk på att endast anmäla dig om du är säker på att du kan närvara då det är begränsat med platser.
  • För digital närvaro, vänligen anmäl dig här. En länk till det strömmade samtalet kommer att skickas ut dagen innan.

Vill du ställa frågor till forskarna, både i förväg och under samtalets gång, maila till filmrummet@filminstitutet.se

-

Fotot ovan är från inspelningen av Lucky One som producerades inom ramen för forskningsprojektet Den Visuella Tystnaden. Regi: Mia Engberg. Foto: Alex Pixelle