Information
Stockholms dramatiska högskola

Svarta speglar: Redovisning & Examination

Varmt välkommen till processredovisning, publikmöte och examination av magisterstudenterna i konstnärlig självreflektion på Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Ett tvärdisciplinärt utforskande magisterår går mot sitt slut.

Sju konstnärer och magisterstudenter exponerar delar av sina reflektionsprocesser i form av praktiska presentationer.

  • Anna Aro
  • Anusha Andersson
  • Clara Diesen
  • Frida Liljevall
  • Hanna Åhs
  • Harón Sanchez,
  • Sanna Ansgård 

Välkommen att se in i våra Svarta Speglar!

Se hela programmet som pdf

Magisterprogrammet i konstnärlig självreflektion

Det är tredje gången som vi ger vårt magisterprogram i konstnärlig självreflektion Svarta speglar. Utbildningen är tvärdisciplinär, holistisk och riktad till redan yrkesverksamma konstnärer. Under två terminer har studenter från olika områden arbetat i laborativ anda och med hjälp av olika praktiska metoder reflekterat och speglat den egna skapelseprocessen. Syftet är att medvetandegöra, stärka och fördjupa en egen konstnärlig praktik. 

Den Svarta Spegeln är en metafor som syftar på den gamla antika spegeln som var gjord av brons. Bronsspegeln var man tvungen ta sig mödan att putsa för att få en spegelbild. Bilden blev kanske något mindre perfekt än den som kommer fram från dagens moderna speglar, men den var alltid sann och ärlig. 

Programansvarig och huvudlärare: Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning

Lärare i skrivprocesser: Synne Behrndt, lektor i dramaturgi, och Alexander Skantze, vikarierande lektor i dramaturgi (vårterminen 2019)

Samt ett flertal gästlärare

Ljus och teknik: Ragnar Fäst

Kostym: Ewa Wallin och Nils Harning

Produktion: Katarina Tillberg

Bilden ovan

Fr. v. t. h. Sanna Ansgård, Harón Sanchez, Clara Diesen, Anusha Andersson, Hanna Åhs, Frida Liljevall, Aleksandra Czarnecki Plaude (programansvarig/lärare), Synne Behrndt (lärare), Anna Aro

Foto Jonas Jörneberg