Information
Stockholms dramatiska högskola

Mia Engbergs 30 %-seminarium

Mia Engberg är doktorand i mediala och performativa praktiker med inriktning på film och media. Hennes doktorandprojekt Darkness as material undersöker mörkret som material i filmisk gestaltning. I sitt 30 %-seminarium presenterar hon ett ljudverk Meditation in Dakness with dancer* och inbjuder åskådaren att utforska sitt inre mörker och sin förmåga till utökad uppmärksamhet.

Den 3 oktober ges tillfälle att se filmerna Belleville Baby och Lucky One som var de två första delarna i forskningsprojektet.

Schema för seminariet:

Torsdag 3 oktober, Bion StDH
Stockholms dramatiska högskola, Valhallvägen 189. 
18.30-19.45 Belleville Baby
20.00-21.30 Lucky One

Fredag 4 oktober, TV-studion StDH
Stockholms dramatiska högskola, Valhallvägen 189. 
13.00-13.30 Meditation in darkness with dancer
13.30 Promenad till Linnégatan 87
14.00-14.15 Paus
14.15-16.00 Samtal med Anne Gry Haugland i sal 402

Övrigt: Seminariet och ljudverket kommer att vara på engelska. Filmerna är flerspråkiga med engelska undertexter.

*Text: Mia Engberg. Röst: Chrysa Parkinson. Ljuddesign: Michel Wenzer

Om projektet:

Darkness as material är tredje och sista delen i en studie som började med Aesthetics of absence (Belleville Baby 2013) och The Visual Silence (Lucky One 2019). I denna tredje del undersöker Mia Engberg mörkrets möjligheter att fördjupa och renodla det filmiska uttrycket.

Forskningsprojektet utgår från Laura Mulvey’s feministiska filmteorier om den manliga blicken och voyeurismen och ställer frågan: Är det möjligt att göra en film som inte bygger på voyeurism och objektifiering av den andra, en estetik som upphäver uppdelningen subjekt-objekt, där berättelsens tyngdpunkt förflyttas från den platta bioduken in i åskådarens mörker?

I projektets tidigare delar har Mia Engberg undersökt den frikopplade bilden, den svarta bilden och berättarrösten som tre möjliga element i en annan filmestetik. Hon har även utforskat nya metoder för att göra film och strävar efter att dekonstruera de konventioner som finns kring långfilmsinspelningar, konventioner som ofta är utmattande, hierarkiska och exkluderande.

Medverkande:

Anne Gry Haugland är lektor vid De Kongelige Danske Musikkonservatorium, DKDM i Köpenhamn där hon undervisar i bland annat kritisk reflektion och metodik. Hon har en doktorsexamen från Köpenhamns Universitet med avhandlingen ”Naturen i ånden - om naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab” (2012). Hon har även genomfört forskningsprojektet ”Kunstens poetik - om refleksionsbegrebet i kunstnerisk utvecklingsvirksomhed” (2014-2016). För närvarande är hon projektledare för forskningsprojektet ”Kunst och lärande”, ett samarbete mellan DKDM och Aarhus Universitet.

Chrysa Parkinson är dansare och professor i dans vid DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon är ansvarig för masterprogrammet Nya performativa praktiker. Chrysa Parkinson forskar i dans och performance, med betoning på den utövandes perspektiv. Hon har varit verksam inom dans och improvisations- performance i New York, Bryssel och Stockholm och hennes texter och filmer har publicerats internationellt.

Michel Wenzer – är filmare, tonsättare, ljuddesigner och snickare. Hans långfilm At Night I Fly skildrar livstidsdömda poeter på New Folsom Prison i Kalifornien och vann en Guldbagge för bästa dokumentär. Han har gjort musiken till flera filmer bland annat Mia Engbergs Belleville Baby och Lucky One. För tillfället arbetar han med en egen långfilm och bygger ett snickeri i södra Sverige. Utbildad vid Musihögskolan och Akademin Valand i Göteborg.