Information
 

Kersti Grunditz Brennans 50 %-seminarium

Kersti Grunditz Brennans 50 %-seminarium BLOD(y) består av långfilmen BLOD samt doktorandpresentation och opponentsamtal följt av en öppen diskussion. Presentationen placerar på olika sätt forskningsprojektet i relation till projektet BLOD och till utvecklingen av ett nytt utbildningsprogram för film och media.
Kersti Grunditz Brennans forskningsprojektet Entering the Frame – Agency of the Editor handlar om hur personliga erfarenheter, filmat innehåll, samarbetsformer, konstnärliga visioner och övrig kontext påverkar klipparens agens och hur det formar filmklippningen. Det är ett konstnärligt forskningsprojekt som utforskar en estetik av fragmentering och återställning och som utgår från rörelse, kropp och kroppsliga erfarenheter inom filmberättande.


Schema för seminariet:

Plats: Bio Rio och Färgfabriken i Stockholm, Lövholmsbrinken 1​

21 november

kl. 19.00–21.00 Filmen BLOD på Bio Rio (visning)

22 november

kl. 11.00–13.00 Filmen BLOD (visning), Färgfabriken projektrum

kl. 14.00–15.00 Presentation, Färgfabriken Vindsvåningen

kl. 15.2017.00 Opponentsamtal, Färgfabriken projektrum 

Biljetter: 

Biovisning Bio Rio den 21 november kl. 19.00.

Boka biljett till Bio Rio här.

Seminarium Färgfabriken 22 november kl. 14.00.

Boka biljett till Färgfabriken här

På Färgfabriken finns en restaurang där de som ser filmen kl. 11.00 
kan köpa lunch innan presentation och opponentsamtal.
50%-seminariet är del av Open Studio-utställningen BLOD(y), 21 - 24 nov på Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1.
 

Om projektet

Filmen BLOD och utställningen BLOD(y) är skapade av Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan.  BLOD(y) är ett samarrangemang mellan Färgfabriken Open Studio och Stockholms konstnärliga högskola inom ramen för Kersti Grunditz Brennans doktorandprojekt.
 

Mer om BLOD(y)

BLOD(y) exponerar arbetsprocesserna med BLOD – ett forsknings- och filmprojekt kring gränsöverskridande innehåll, estetik och samarbetsformer i filmberättande.
 
I Open Studio-utställningen rullar filmen BLOD. I rummet intill finns kostymer, rekvisita och manus, klippskisser och råfilm och på angivna tider föreläsningar om relaterade ämnen.
 
BLOD-skaparna Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan finns på plats för samtal, interaktion och utbyte av erfarenheter runt konstnärliga utmaningar och insikter.
 
Forskningsprojektet utforskar samskapande över yrkesgränser, mellan vänskap och professionell relation samt bortom akademiska tillhörigheter – ett växelverkande skrivande, filmande, klippande – en flytande och oskarp linje mellan liv och konst. De sträcker ut armen och arbetar med vad de får fatt i. Ett arbetssätt som väcker och utvecklar idéer som förgrenar sig utan inbördes hierarki. I ett kompromisslöst tillsammans driver de handgripligen alla konstnärliga processer, ifrågasätter maktstrukturer och konstnärsmyter på samma gång som de utmanar filmmediets traditionella naturalism och berättarlogik i bildspråk och andra gestaltningar.
 
Filmen BLOD gestaltar kvinnligt blödande från vagga till grav, men handlar inte bara om vätskor. BLOD undersöker även svallvågorna som väller upp mellan människor när kroppar sviker. Händelserna där arbetssätt, nyckelfrågor och konstnärlig ambition förkroppsligas, är egna och andras erfarenheter kring att vara människa med hjärna, hjärta och livmoder.
Läs mer om BLOD 
 

Medverkande:

Doktorand Kersti Grunditz Brennan
Opponent Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap vid Stockholms Universitet
Medforskare Annika Boholm
Handledare Juliette Mapp
 
Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan gick på Danshögskolan samtidigt. De gjorde ett gemensamt examensarbete och har sedan dess i perioder medverkat i varandras dans- och filmprojekt.  Båda har skiftat huvudfokus från dans till andra konstnärliga uttryck. BLOD är det första filmprojekt de utvecklar tillsammans.
 
Annika Boholm är född i Falun. Hon arbetade fram till 2005 i huvudsak med koreografi och rörelseregi. Efter studier på Nordens författarskola Biskops-Arnö, skriver hon för olika medier och i olika genrer.
Annika undervisar i scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola.
 
Kersti Grunditz Brennan kommer från Jämtland och är främst verksam som filmare och filmklippare, senast med filmen Citizen Schein och dokumentären CJDG om konstnären Carl Johan De Geers retrospektiv på Färgfabriken.
Kersti är lektor i filmklippning och doktorand i film och media med fokus på klippning vid Stockholms konstnärliga högskola.
 
Gå till facebook-eventet: BLOD(y)