Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Ester Martin Bergsmark 50 %-seminarium

Ester Martin Bergsmark håller sitt 50 %-seminarium med sitt doktorandprojekt Voice under. Seminariets titel är Traumaturgi, Den varma rädslan, Låga varelser och Landskapen. Ester Martin Bergsmark är doktorand i film och media.

Opponent: Ann-Sofie Lönngren, docent och lektor i litteraturvetenskap på Södertörns högskola. 

Schema 

10.00 Presentation av projektet i bion.
Plats: Valhallavägen 189, Bion. 

10.20 Exposition

Andningsövning/Filmvisning/Läsning.  

11.00 Gemensam tyst promenad till Linnégatan 87
Plats: Linnégatan 87

11.20 Vi sätter oss runt fyra bord. Högläsning av texter i grupper.

12.00 Lunchpaus  

13.00–13.45 Reflektion Ann-Sofie/Samtal mellan Ann-Sofie och Ester Martin. 

14.00 Diskussion som inleds av Mia Engberg och ev annan doktorandkollega + öppet samtal. Moderator Ellen Røed

14.30. Slut för dagen
 

Gå till facebook-eventet: Ester Martin Bergsmark, 50 %-seminarium

Läs om Ester Martin Bergsmarks doktorandprojekt Voice under.