Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Kursen Mask och text redovisar Molière

Välkommen på öppen redovisning av och med studenter från den valbara kursen Mask och text. Studenterna har, under ledning av Per Sörberg, arbetat med Molières pjäs Den inbillade sjuke.

Medverkande studenter

Välkomna!