Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Blåshålet

Välkommen till en performance och frågestund med konstnären Janna Holmstedt. 

Det här evenemanget är ett av tre som under hösten arrangeras inom ramen för kursen Ljud som kritisk praktik på institutionen för film och media på SKH.

Denna performance utgår från ljudinspelningar av ett kommunikationsexperiment som utfördes av Nasa på 1950 och -60‐talet och gick ut på att lära delfiner tala engelska med blåshålet.

I centrum står en kvinna, Margaret Howe, som under 75 dagar försökte leva under jämlika villkor som delfinen Peter, i ett vattenfyllt hus.

Janna Holmstedt

Janna Holmstedt arbetar med situerade praktiker och olika former av berättande i gränslandet mellan ljud- scen- och samtidskonst. I sin konstnärliga avhandling Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening gör hon en djupdykning ner i haven och utforskar hur lyssnande, ljud och ljudteknologier formar och omformar relationer över artgränserna.

www.jannaholmstedt.com


Ljud som kritisk praktik x 3

Under höstterminen 2019 arrangerar fristående kursen Ljud som kritisk praktik, tre öppna evenemang för alla som är intresserade.

Du behöver inte föranmäla dig och det kostar inget. Varmt välkommen! 

1. Imagineering fragmedialities - possibilities and dilemmas of sonic re-construction

Presentation av Jenny Sunesson

Läs mer

2. Blåshålet

Performance och frågestund med konstnären Janna Holmstedt. 
21 november kl 10:00-12:00
Bion på StDH, Valhallavägen 189

3. Sonotopia

Sonotopia är en gruppinstallation där studenterna på kursen Ljud som kritisk praktik utforskar framtidens soniska utopier.
15 januari kl 16-21
Tv-studion på StDH Valhallavägen 189