Information
 
DOCH

Workshop: Att arbeta med kreativitet i balettundervisning

DOCH inbjuder dig, som är danslärare eller danspedagog och undervisar i balett på någon nivå, till en workshop kring att arbeta med kreativitet i balettundervisning.

Workshopens syfte är att inspirera till kreativt arbete i balett och leds av Paula Salosaari, doktor i dansvetenskap vid Savonia University of Applied Sciences och lärare för kurserna på avancerad nivå inom danspedagogik.

Den här workshoppen ger en introduktion till ämnet för Paulas doktorsavhandling och fokuserar på möjligheterna att undervisa dansteknik på ett sätt som lämnar kreativ frihet för dansaren.

Praktisk info

Anmälan sker till madelaine.daneberg@uniarts.se senast onsdagen den 26 september. Max 30 deltagare. Ingen avgift.

Ta med ombyte och egen lunch/förtäring. Möjlighet till att värma mat finns samt tillgång till kaffe/the. Det finns inga möjligheter att handla i närheten!

Registrering 6 oktober kl. 10:30. i foajén på DOCH, Brinellvägen 58. 

Varmt välkomna med anmälan!