Information
 
DOCH

Within Practice

Within Practice är en sju dagars mötesplats mellan professionella dansare och studenter från DOCH och en intresserad publik. Symposiet fokuserar på praktik och praktiker utifrån utövarens perspektiv genom bl.a. workshoppar och publika presentationer.

Begreppet praktik(er) är vanligt förekommande inom dans och koreografi idag, en del skulle t o m säga att det är övermättat. Begreppet praktik kan ge möjlighet att gå bortom projektifieringen av konsten och istället insistera på andra långsiktiga sätt att arbeta på. Praktik kan erbjuda sätt att generera koreografi och rörelser, att träna/repetera (to practice).

I Within practice vill vi lyfta det inneboende experimenterandet och insisterandet som praktiker har, och erbjuda en plats för praktiserande, samtal och konstnärspresentationer och fortsätta bygga gemenskaper mellan utövare.

Workshoppar, presentationer, open source, dans och samtal

I inbjudningarna till konstnärerna Caroline Byström, Alice Chauchat, Jaamil Olawale Kosoko, Chrysa Parkinson, Salvador Sanchis och Arkadi Zaides har samtalet om deras praktiker stått i centrum. Varje konstnär i Within Practice kommer att göra sex workshoppar under fyra dagar för att sedan göra en publik presentation.

Within Practice erbjuder också ett tredje format som är ett slags open source där alla medverkande får bidra med sina praktiker. Projektet pågår samtidigt som Weld Company har bjudit in koreografen Yvonne Rainer till att koreografera ett nytt stycke till kompaniet. Vi delar intressen och överlappar. 

Under presentationsdelen i Eric Ericssonhallen kommer originalversionen av Rainers Trio A (1966) dansas en av kvällarna, för att sätta ett ikoniskt verk, dess praktik och historik i resonans med samtal om vad samtida praktiker kan vara.

Anmälan, biljetter och program

Du hittar hela programmet och information om hur du anmäler dig här på symposiets egen webbplats.
 

Within Practice är ett samarbete mellan Säfsten Production och Institutionen för dans på DOCH/Stockholms konstnärliga högskola.

Med stöd av Kulturrådet, Stockholm Stad och Konstnärsnämnden.