Vanja Hamidi Isacson 30% seminarium
Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Vanja Hamidi Isacsons 30 %-seminarium ”Emotioner och flerspråkighet i två verk”.

Vanja Hamidi Isacson är doktorand i scenkonst och nu är det dags för hennes 30 %-seminarium ”Emotioner och flerspråkighet i två verk”. (”Tunteet ja monikielisyys kahdessa teoksessa”).

Vanja Hamidi Isacson undersöker vilka emotionella, dramaturgiska och symboliska funktioner flerspråkigheten kan få i hennes verk (skisser/scener/pjäser). Hon vill veta vilken betydelse lyssnandet kan ha i hennes arbete som dramatiker i framtagandet av ett flerspråkigt verk.

Under seminariet kommer publiken att ta del av expositionen av de två projekt som hon arbetat med under 2017–2018: ”Folksången på ryska” (i operaverket ”Kom inte hit”) och “(Brev från) Tagil/Тагил” genom exempel från processen: ljudupptagningar, läsningar, improvisationer och övningar.

Frågeställningar samt presentation av metoder och centrala begrepp för hennes forskning kommer att presenteras, därefter följer ett samtal mellan diskutant/opponent Barbro Smeds, författare, dramaturg och teaterregissör och doktorand Vanja Hamidi Isacson. Seminariet avslutas med en öppen diskussion.

--

Tutkin mitä tunneperäisiä, dramaturgisia ja symbolisia toimintoja monikielisyys voi saada teoksissani (hahmotelmissa/kohtauksissa/näytelmissä). Haluan tietää mikä merkitys kuuntelemisella voi olla työssäni näytelmäkirjailijana, kun työstän monikielistä teosta.

Seminaarin sisältö: Kahden projektin esittely, joiden parissa olen työskennellyt 2017–2018: ”Folksången på ryska” (”Kansanlaulu venäjäksi” oopperateoksesta ”Kom inte hit” suom. ”Älä tule tänne”) ja ”Brev från Tagil” (”Kirjeitä Tagilista”). Esittelen esimerkkejä prosessista: äänityksiä, ääneenlukemisia, improvisaatioita ja harjoituksia.

Esittely tutkimustani koskevista kysymyksenasetteluista, metodeista ja keskeisistä käsitteistä. Keskustelu keskustelevan vastaväittäjän kirjailija, dramaturgi ja teatteriohjaaja Barbro Smedsin sekä jatko-opiskelija Vanja Hamidi Isacsonin välillä. Seminaari päättyy avoimeen keskusteluun.

Medverkande

Skådespelare: Mari-Helen Hyvärinen, Johan Fagerudd och Birthe Wingren.
Diskutant/opponent: Barbro Smeds, författare, dramaturg och teaterregissör.
Moderator: Huvudhandledare Johanna Garpe.

--

Näyttelijät: Mari-Helen Hyvärinen, Johan Fagerudd ja Birthe Wingren.
Keskusteleva vastaväittäjä: Barbro Smeds kirjailija, dramaturgi ja teatteriohjaaja.
Keskustelun ohjaaja: Pääohjaaja Johanna Garpe

Doktorandprojekt

Läs mer om Vanja Hamidi Isacsons doktorandprojekt: ”SPRÅKZON/ER: Flerspråkighet och dess funktion i dramatiska verk”.