Information
 

Uppföljningsseminarier för ansökningar till Vetenskapsrådet 2018

Välkomna till seminarierna för uppföljning av ansökningar om projektmedel till Vetenskapsrådet 2018. Forskningscentrum arrangerar två seminarier för genomgång av ansökningar som lämnades in genom SKH i årets utlysning av projektbidrag för konstnärlig forskning. Utöver de sökande själva har vi bjudit in Karin Hansson och Annette Arlander, som särskilda läsare. Vicerektor för forskning, Cecilia Roos leder samtalen.

16 oktober kl 13.00-16.15

13.00 Anna Einarsson, ansökan läses av Annette Arlander
13.45 Marie-Andrée Robitaille, ansökan läses av Annette Arlander
14.30 Kaffe
14.45 Tinna Jone, ansökan läses av Annette Arlander
15.30 My Häggbom, ansökan läses av Annette Arlander
16.15 Rasmus Ölme, ansökan läses av Karin Hansson

18 oktober 13.00-16.30

13.00 Lina Persson, ansökan läses av Karin Hansson
13.45 Anna Lindal, ansökan läses av Karin Hansson
14.30 Kaffe
15.00 Erik Gandini, ansökan läses av Karin Hansson
15.45 Sofia Norlin, Ansökan läses av Karin Hansson
16.30 Avslutande diskussion