Information
Stockholms dramatiska högskola

Svarta Speglar – Examinationer: Exponering/Experiment

Ett tvärdisciplinärt utforskande magisterår går mot sitt slut. Tio konstnärer/magisterstudenter examineras och exponerar delar av sina reflektionsprocesser i form av tio praktiska presentationer. Kom och ta del av deras experiment i Studio 1, D-huset på Stockholms dramatiska högskola den 11 och 14 december!

Stockholms konstnärliga högskola ger för andra gången sitt magisterprogram i konstnärlig självreflektion. Utbildningen är tvärdisciplinär, holistisk och riktad till redan yrkesverksamma konstnärer. Den provar olika metoder att performativt analysera och fördjupa den egna skapelseprocessen.

Under två terminer har studenterna från olika områden undersökt var sin problemformulering, kopplad till den egna konstnärliga praktiken. Den Svarta Spegeln är en metafor och syftar på den gamla antika spegeln vilken var gjord av brons. Bronsspegeln var man tvungen att ta sig mödan att putsa för att få en spegelbild. Bilden blev kanske något mindre perfekt än den som kommer fram från dagens moderna speglar, men den var alltid sann och ärlig.

Välkommen att se in i våra Svarta Speglar!

Studenter 2018/2019:
Alexander Dam, Britta Olsson, Helena Österlund, Jonathan Lewald, Jonna Nordenskiöld, Kajsa Svensson, Moa-Lina Olbers Croall, Petra Werner, Sara Edin, Ulrica Almgård Z

Redovisningsdagar och tider:
Tisdag 11 december kl.16.00–17.30
Fredag 14 december kl. 19.00–20.30
Studenter: Alexander Dam, Jonathan Lewald, Jonna Nordenskiöld, Kajsa Svensson, Moa-Lina Olbers Croall

Tisdag 11 december kl.19.00–20.30
Fredag 14 december kl. 16.00–17:30.
Studenter: Britta Olsson, Helena Österlund, Petra Werner, Ulrica Almgård Z, Sara Edin (medverkar endast tis 11/12)

Huvudansvarig lärare:
Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och teaterkoreograf

Lärare i skrivprocesser:
Synne Behrndt, lektor i dramaturgi, dramaturg (höstterminen 2018)
Alexander Skantze, författare, lärare i filmmanus (vårterminen 2018)

Ljus och teknik:
Ragnar Fäst

Kostym:
Ewa Wallin och Nils Harning

Produktion:
Katarina Tillberg

Bilden:
Fr. v. t. h. Jonathan Lewald, Moa-Lina Olbers Croall, Kajsa Svensson (sittande), Britta Olsson, Ulrica Almgård Z, Helena Österlund, Alexander Dam, Aleksandra Czarnecki Plaude (programansvarig/huvudlärare), Sara Edin, Jonna Nordenskiöld. Foto Jonas Jörneberg.
Frånvarande på bilden: Petra Werner, student, samt lärare i skrivprocesser Alexander Skantze och Synne Behrndt.