Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Attempts at Breaching the Bloody Framework

Kersti Grunditz Brennan är doktorand i Performativa och mediala praktiker - med inriktning film och media. Den 5 oktober håller Kersti sitt 30 %-seminarium Attempts at Breaching the Bloody Framework. Det finns ett begränsat antal platser, vänligen OSA till kersti.grunditzbrennan@uniarts.se om du vill komma.

30 %-seminariet

Seminariet kommer att bestå av en exposition, ett opponentsamtal och en allmän diskussion. Expositionsdelen börjar med Kersti Grunditz Brennans introduktion av sina forskningsfrågor baserad på tidigare konstnärliga processer och verk.

Därefter flyttas fokus till det första pågående konstnärliga delprojektet – filmen Blod – i form av en presentation av projektets utgångspunkter och genomförande, följt av en live-inspelning av en ny scen och visning av några klippta scener. Den del av seminariet som handlar om filmen Blod kommer att presenteras av doktorand Kersti Grunditz Brennan och ‘Blod’-medforskare Annika Boholm.

Opponentsamtalet är sedan i huvudsak mellan John Jesurun och doktorand Kersti Grunditz Brennan för att sedan öppnas upp för alla seminariedeltagare.

Medverkande
Doktorand Kersti Grunditz Brennan, medforskare Annika Boholm, handledare/moderator Juliette Mapp & opponent John Jesurun

Doktorandprojektet

Detta forskningsprojekt utforskar en filmestetik byggd på fragmentering av bildsekvenser som sedan sammanfogas till nya sekvenser baserat mer på kinestetisk inlevelse än andra former av logik. Del av detta utforskande är hur klipparen använder sin egen kropp som ett instrument i formandet av en fysisk upplevelse av kropp, volym, skala, rytm, ljud, rörelseinitiering etc.

Filmberättandets potential att påverka en publik och till och med deras världsbild, verkar ligga i dess förföriska likhet med (en) verkligheten. Ett mål med denna forskning är att göra film som belyser och överskrider sitt eget begränsande ramverk – själva filmrutans censur – både dokumentärt och i fiktion. Forskningen kommer att röra sig kring frågor som perspektiv inom filmfältet utifrån estetiska parametrar.

Läs mer om Kersti Grunditz Brennans doktorandprojekt: Entering the Frame - Editing Movement in relation to Agency of the Editor