informationsmöte om Vetenskapsrådets projektbidrag inom Konstnärlig forskning 2019
Information
 

Informationsmöte om Vetenskapsrådets projektbidrag

Välkommen på informationsmöte om Vetenskapsrådets projektbidrag inom Konstnärlig forskning 2019.

Externa och interna forskare som planerar att söka forskningsmedel från Vetenskapsrådets utlysning för konstnärlig forskning 2019 genom Stockholm konstnärliga högskola är välkomna på ett informationsmöte som leds av vicerektor för forskning Cecilia Roos.

Under mötet går vi igenom viktiga datum inför ansökningsprocessen 2019, vad ansökan behöver innehålla och vad du kan få för stöd från högskolan i arbetet med den.

Om du har frågor kontakta Remberto Salazar, remberto.salazar@uniarts.se, 08-494 00 272.

Varmt välkommen!