Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Bogdan Szyber 80 %-SEMINARIUM på Historiska museet

Bogdan Szyber, doktorand i scenkonst, håller sitt 80 %-forskningsseminarium den 27 september med ett pop up museum, MoAR – Museum of Artistic Research, i Barockhallen på Historiska museet. Vernissage hålls den 26 september kl. 17.00. Pop up museum, MoAR – Museum of Artistic Research, är öppet för allmänheten i Barockhallen till och med söndagen den 7 oktober.

MoAR – Museum of Artistic Research


"Efter mitt 50 %-seminarium i juni 2017, blev jag akut medveten om att jag pressade i princip allt jag bevittnat inom konstnärlig akademisk forskning in mot en validering av mitt teoribygge, ett utmärkt exempel på bekräftelseförväntning (confirmation bias). Frågan uppstod: Vad händer ifall jag misstar mig i mina anklagelser och min (institutionaliserade) kritik av konstnärlig forskning som ett fält, tillika dess hävdande av sitt bidrag av nya aspekter ifråga om kunskapsproduktion? För att urskilja och verkligen undersöka mina djärva påståenden, inleddes så en iscensättning av det konkret förkroppsligade inom akademisk konstnärlig forskning – konsten, designen, litteraturen, musiken, arkitekturen etc  – i så många manifesterade arter och former som möjligt. Därav skapandet av MoAR, Museum of Artistic Research".  / Bogdans ord om projektet 

80 %-seminarium

Under själva seminariet kommer en iscensättning av den första grupputställningen av konstnärlig forskning, representerande cirka 10% av alla konstnärliga forskare som offentligt har försvarat en doktorsavhandling i Sverige, tillika täckande alla discipliner från filmanimation över modedesign till koreografi. Utöver detta även ett samtal om mekanismerna bakom skapandet och legitimerandet av den fascinerande berättarstruktur vi kallar "historia".

Medverkande/Konstnärliga forskare:
Jeoung-Ah Kim
Andreas Nobel
Maja Gunn
Birgitta Nordström
Mårten Medbo
Linda Worbin
Nils Claesson
Mara Lee
Åsa Unander-Scharin
Kim Hedås
John-Paul Zaccarini
Janna Holmstedt
tina carlsson
Andreas Gedin
Sandra Kopljar

Museichef, Museum of Artistic Research: Bogdan Szyber
Utställningscurator: Erik Berg
Redaktör: Marianna Feher
Essäist: Fil dr Anna Laine
Samtalspartner/Opponent: Professor Lotten Gustafsson Reinius, Stockholms universitet; f.d. museichef Etnografiska museet, Stockholm

Vernissagen kommer att äga rum i Barockhallen onsdagen den 26 september kl. 17.00. Torsdagen den 27 september kl 13.00 börjar seminariet med en guidad rundtur av MoARs samlingar och fortsätter sedan på Historiska museets Hörsal med en samtal mellan Bogdan Szyber och Prof Lotten Gustafsson Reinius. Förfarandet kommer att dokumenteras audiovisuellt.

Bogdan Szybers doktorandprojekt

Bogdan Szyber konstnärliga forskningsprojekt Fauxthentication – Staging and Performing The Site Specifics of The Academic Artist, är en tvärdisciplinär undersökning av tre fält: akademin som scen, det globaliserade digitala proletariatet som aktörer och institutionell kritik som metod. Studien innefattar diskurser om klass, kön och den globala digitala ekonomin. 
Läs mer om doktoradprojektet: Fauxthentication – Staging and Performing The Site Specifics of The Academic Artist