Working with the vegetal II
Information
 

Att arbeta med växter (Working with the Vegetal II)

Välkommen på ett endagsseminarium om olika sätt att arbeta med växter och växtlighet. Seminariet äger rum den 29 november 2018 klockan 10.00 på Forskningscentret vid Stockholms Konstnärliga Högskola, Linnégatan 87.

Det andra informella, mångdisciplinära seminariet är ämnat för konstnärer och forskare som arbetar med växtlighet på olika sätt. Avsikten är att samla ihop människor som har ett intresse för växter och växtlighet för att utbyta idéer och förhållningssätt. Seminariet organiseras av projektet Att uppträda/samarbeta med växter som finansieras av Vetenskapsrådet vid Forskningscentret på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Läs mer!