Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Yvette J. Jackson - hett namn på den elektroniska musikhimlen

Hur kan klass, etnicitet, genus och sexualitet uttryckas genom ljudteknik?

Öppna föreläsningar sker inom ramen för kursen Feministiska perspektiv inom audiell konst som Jenny Sunesson, lektor i audiell media, ansvarar för under hösten 2017.

Celebert besök får vi från USA, Yvette J. Jackson – ett hett namn just nu på den elektroniska musikhimlen. Hon föreläser om  Expressing Identity – exploring electroacoustic music as a method. How can class, race, gender and sexuality be expressed through sound technologies?

Yvette Janine Jackson är kompositör av elektroakustisk-, orkestral- och kammarmusik och blandar olika former till sin egen estetik av berättande ljudbildskomposition, radioopera och improvisation.

Alla som är intresserade är varmt välkomna!