Porträtt av Pia Olby
Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Sången ädla känslor föder?

Sånggestaltning.
Scenisk och musikalisk gestaltning på lika villkor.
Boksläpp och avslutande seminarium av Pia Olbys konstnärliga utvecklingsprojekt.

Uttrycket ”sång och musik” är vanligt, men varför säger man så? Varför inte ”piano och musik” eller ”bas och musik”? Jag tror det beror på att sång till skillnad från andra instrumentuttryck är text och musik i skön förening.

Vad händer när musikalisk och scenisk gestaltning möts utan inbördes rangordning, när de två samarbetar, ger och tar från varandras olika kontext och tradition?

Nu vill jag presentera min undersökning av det mötet. Den kroppsliga och sinnliga närvaron omvandlad till det konstnärligt uttryck som kan uppstå när mötet sker helt på lika villkor. Undersökningen utgår från egen praktik både som utövande scenkonstnär och pedagog.

Program:

  • Samtal kring boken mellan Pia Olby, lektor i sånggestaltning och Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning.
  • Sång, kontrabas samt textläsning av Pia Olby
  • Mingel med dryck och möjlighet att köpa boken

Välkomna!

Pia Olby

Läs mer om Pia Olbys forskningsprojekt här: En fördjupning av sånggestaltningsämnet